Ana Sayfa Hakkımızda Ürünler Hizmetler İletişim Katalog Sık Sorulan Sorular

Gizlilik Politikası

Giriş

Nil Isıtma Soğutma Klima Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. ("Nil HVAC") olarak, müşterilerimizin hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz bir şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Gizlilik Politikası ("Politika"), üyelerimizin kişisel verilerinin ilgili yasal mevzuatlarla uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu konuda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Hangi Veriler İşlenmektedir? Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Nedir?

Nil HVAC, müşterilere daha iyi hizmet verebilmek, sipariş süreçlerini yürütmek, tamamlamak ve iletişimi sağlamak; ürünler, hizmetler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek; alışveriş tercihlerini daha iyi anlamak, trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak; ve güvenliği güçlendirmek amacıyla kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik birtakım verileri işlemektedir.

Bu veriler arasında, adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, kişisel ilgi alanlarınız, fatura ve teslimat adresleriniz gibi bilgiler yer almaktadır. Ayrıca, Site ziyaret sıklığı, sipariş verilme zamanları, IP adresi gibi kişisel olmayan toplu istatistiksel veriler de analiz amacıyla işlenmektedir.

Nil HVAC, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetleri için ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak birtakım verileri dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri sınıflandırma çalışmaları gibi amaçlar doğrultusunda kullanabilir ve bu verileri işbirliği yaptığı üçüncü kişilerle paylaşabilir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

KVKK'nın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme ve buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarla ilgili talepler, Nil HVAC'ye e-posta ile iletilerek veya yazılı olarak Gülsuyu Mahallesi Burçak Sokak No.20A Maltepe-İstanbul adresine iletilerek gerçekleştirilebilir.

Kişisel Veriler Ne Süreyle Saklanmaktadır?

Kişisel veriler, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a göre belirlenen süreçlere uygun olarak saklanacaktır. Veri sahibi tarafından açık rıza ile işlenen veriler, rıza geri çekilse bile yasal süreçlere uygun olarak belirli bir süre saklanabilir.

Veri Güvenliği ve Gizlilik Politikası

Nil HVAC, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 12. maddesi uyarınca kişisel verilerin yetkisiz kişiler tarafından işlenmesini ve erişilmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini almayı taahhüt eder. Bilgi güvenliği kontrolleri, çalışan ve tedarikçilere yönelik farkındalık programlarıyla desteklenir. Teknik güvenlik kontrolleri uygulanır, sistemlerde düzenli denetimler yapılır ve güvenlik olaylarına yönelik risk analizleri gerçekleştirilir.

Bu politika, Nil HVAC'nin internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden toplanan kişisel verileri kapsamaktadır. Çerezlerin kullanımı ile ilgili detaylı bilgi almak için Çerez Politikası'nı ziyaret edebilirsiniz.

Kişisel Veri Toplama Koşulları

Kişisel veriler, kullanıcı kaydı yapılırken, ürün satın alındığında, etkinliklere katılımda bulunulduğunda, kampanyalara başvurulduğunda, müşteri hizmetleriyle iletişime geçildiğinde ve internet sitesi/mobil uygulama üzerindeki benzeri durumlarda toplanmaktadır.

Güncelleme ve Değişiklikler

Bu gizlilik politikası, işbu Politika'nın en son güncellenme tarihinde geçerlidir. Nil HVAC, işbu Politika'yı dilediği zaman güncelleme yetkisine sahiptir. Güncellemeler sitemiz üzerinden duyurulacaktır.

Bültene abone olarak kampanyalardan haberdar olun.


2000'den Günümüze - Nil Klima Teknolojileri, Tüm Hakları Saklıdır.